Citizen Journalism

Citizen Journalism

Citizen Journalism

Η δημοσιογραφία των πολιτών  προέρχεται από ερασιτέχνες που ερευνούν και γράφουν. Οι πολίτες που δημοσιογραφούν  δεν εκπαιδεύονται ως δημοσιογράφοι αλλά είναι άνθρωποι που χρησιμοποιώντας  σύγχρονα εργαλεία της τεχνολογίας του διαδικτύου  καλύπτουν τα τρέχοντα γεγονότα, είτε με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, είτε με τη χρήση τηλεφώνων ή φωτογραφικών μηχανών για την καταγραφή σημαντικών γεγονότων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η βασική μας ιδέα είναι ότι η συνολική γνώση όλων των ανθρώπων είναι περισσότερη απ’ ότι μόνο των δημοσιογράφων καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί “βήμα” να ακουστούν απόψεις ανθρώπων που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα έως τώρα.

Το  citizenjournalism.ελ δημιουργήθηκε στο Διαδίκτυο με σκοπό να φιλοξενεί  και να αναδεικνύει επώνυμες απόψεις πολιτών  με κοινωνική αναφορά και ευαισθησία.

Να τονίσουμε  ότι η συντακτική ομάδα του citizenjournalism.ελ  έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την ποιότητα της πληροφόρησης και της έκφρασης. Έτσι έχει δικαίωμα να “φιλτράρει” τα κείμενα που εμπεριέχουν εμπορικά είδη, αντιγραφές ειδήσεων χωρίς παραπομπή στην πηγή, πολύ προκλητικές θέσεις και το κυριότερο, εκούσια ή ακούσια δυσφήμιση.

Ωστόσο, κάθε συντάκτης είναι εξίσου υπεύθυνος για θέματα που έχουν εκδοθεί κι οφείλει να αξιολογεί την βασιμότητα των πληροφοριών που δημοσιεύει πριν τις υποβάλλει.

Η συντακτή ομάδα του

citizenjournalim.ελ